domingo, 17 de mayo de 2015

PRODUCTE COMPETENCIAL AMB ARTEFACTE DIGITAL

Quan tornem d'aquesta setmana de vacacions de les festes del nostre poble només ens queda una setmana de maig y tres de juny per acabar el curs.A més a més tenim el musical del Rei lleó .Així que crec que no ens queda massa temps.Els alumnes de logopèdia han avançat molt i és temps ja de demostrar-ho .Així com que tenim que treballar les competències vull comprovar si han millorat les seues.Pense fer unes tatgetes en les competències que tenen que ja tenir assolides i en un saquet que dadascú trie una i gravar-los a veure si poden o no demostrar ser competents

Treballarem aquests objectius:

-. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

- Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

-Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que afavoreixin la comunicació oral.

.A aquesta activitat que mostra si la saben fer que ja son competents és a la que posem de nom PRODUCTE COMPETENCIAL i que es demostra amb un producte audiovisul ó artefacte digital  fet amb ferramentes tic    
google drive i dropbox per guardar i fer documents
isuu per penjar les fotos   
Ivoox,Vocaro i soundcloud per penjar els sons,la veu.
Gloster per penjar foto,vidio i paraules,Prezi per fer presentacions més creatives i Padlet com a mur col·laboratiu.

(Aquesta idea no és meua és del curset d'aprenentatge basat en projeces que he fet i es pot veure en el altre  blog meu .

http://nuriaptabpmooceducalab.blogspot.com.es/
Donaran resposta a soc ja competent per a:
-descriure una situació viscuda o imaginada
-inventar un text narratiu(conte)
-expossar un tema davant d'altres.
-explicar instruccions
-expressar un fet vivenciat
-expressar texts d'opinió,predictiu,exhortatiu , dubitatius i persuasius.
-dialogar per resoldre un conflicte emocional
-usar el llenguatge per fer un pensament positiu que dirigisca la meua conducta
-comprendre un text oral del nivell de l'alumne/a
-descriure una imatge des de els aspectes més generals als detalls usant elements de descripció temporals i espacials
-Crear textos orals inventats literaris,de explicació d'un itinerari,d'un noticiari,d'una recepta...utilitzant la veu d'una forma adeqüada.
-parlar articulntbé i tenir una bona consciència fonològica .........................
Usarem recursos dehttps://drive.google.com/file/d/0B1uvuZflnK7HVkdwT3ZVUGowaTA/view
Recordem que diu la teoria (text en castellà)
"Enseñar a hablar y a escuchar El objetivo de la escuela en relación con la enseñanza del lenguaje oral es ayudar a los alumnos a transitar desde los usos orales cotidianos y espontáneos a usos orales públicos que requieren la planificación y el control para adecuarlos a unas normas. Si situamos el género como eje de la enseñanza de los usos orales formales, será necesario, por una parte, establecer cuáles son los géneros más significativos, y, por otra, describirlos con el objetivo puesto en su enseñanza, de modo que se puedan tomar sus características (discursivas, estructurales y lingüísticas) como pautas para la instrucción. En cuanto a la selección de géneros relevantes, Scheuwly y otros4 distinguen entre aquellos géneros que sirven para el aprendizaje escolar (exposiciones, informes de experiencias, entrevistas, discusiones en grupo…) y los que son propios de la vida pública (debate, negociación, testimonio ante una instancia oficial, lectura en público, etc. Y en cuanto a la descripción de los géneros en la perspectiva de su enseñanza, en el trabajo citado se considera necesaria la elaboración de modelos didácticos del género, a partir de muestras significativas, para obtener las características que puedan ser usadas como pautas para la instrucción. Es decir, no interesarán todas las formas que pueda presentar un género en cuestión ni todas las características posibles de dicho género, sino aquellos rasgos arquetípicos que convenga utilizar con fines educativos."Anirem preparant ja els diplometes per a fi de curs que he trobat a internet,no els he fet jo però els alumnes s'els mereixen .
Veurem aquests llistat de material per demanar algún material específic per al proper curs.
https://drive.google.com/file/d/0B8adxFxiTeS6NDFBNFJKdndWaFE/view?pli=1

Aquest estiu podeu llegir sense tenir que comprar cap llibre a aquesta direcció http://www.waece.org/cuentos/

PODEM TREBALLAR ELS ELEMENTS DE LA FRASE OBJECTE INDIRECTE Y DIRECTE 

Un recurs que no ésde logopèdia pero que em pareix interessant per a una companyera que té que fer oposicions és el següenti set recursos més per a treballar geografia

Farem un cómic per a fi de curs amb les següents ferramentes que ja quasi coneixem d'sltres vegdes.

viernes, 15 de mayo de 2015

FESTES D'ALMASSORA
Aquesta setmana hem contat les nostres experiències a les Festes de maig.Molts alumnes del centre participen al Pregó.Molts toquen als tambors,patinen o ixen a la nostra carrosa.Aquesta pròxima setmana també estarem de festes,l'escola estarà tancada i estere que tots tornem amb les piles crregades per a agafar el fi de curs amb il·lusió.
També penje el vidio dels tambors perquè molts d'ells son alumnes del nostre col·legi
.


També podem veure la felicitació del col·legi a youtube i els assaig del rei lleó,https://www.youtube.com/watch?v=Bvz9deItekw

lunes, 11 de mayo de 2015

PLAY BACK

Podem veure cóm fer play back https://www.youtube.com/watch?v=JEWFy712vho
Hem fet un play back on els xiquets canten amb veu de xiqueta i al inreves.Ha sigut molt hem vist que és important vocalitzar bé i coordinar-se amb la veu.
Ha estat molt graciòs i hem vist que és prou difícil fer-ho bé .