domingo, 3 de noviembre de 2019

NIVELLS DEL NAC DE LLENGUATGE

Per poder saber els objectius educatius per nivells podem usar aquesta graella del NAC
https://es.scribd.com/document/433247794/Plantilles-Objectius-NAC-IIPROGRAMACIÓ RSLL I TEL PER A PAPS

També he penjat la programació  amb els criteris d'èxit per alumnat de retard simple de llenguatge i tels extret de la Guia i orientacions de la Conselleria d'educació.Llegint la guia he confeccionat aquesta plantilla per adjuntar-la al PAPS d'alumnat amb aquest diagnòstic.

https://es.scribd.com/document/433244699/Programacio-Ind-Rsll-Tel-Pap


PROGRAMACIÓ PAP TEA/AUTISME

Programació per alumnat TEA extreta de la Guia de Conselleria

https://es.scribd.com/document/433244169/ProgramacioTEA-AUTISME-2019-20


GRAELLA SEGUIMENT ALUMNAR D'AL

He penjat una graella per a fer el seguiment dels alumnes d'al https://es.scribd.com/document/433237130/Seguiment-Inclusiu-Programacio-al


PROGRAMACIÓ ANUAL AL CURS 2019-20 adaptada a llei inclusió educativa

M'ha costat prou fer una programació adaptada a la nova llei d'inclusió per aquest motiu he pensat penjar-la a internet per a que qualsevol al puga modificar-la i posar les seues dades concretes del centre i dels alumnes .
https://es.scribd.com/document/433233477/PROGRAMACIO-D-AL-CURS-2019-20-Base-per-personalitzar-exemple-buit-de-dades-personals

Teniu el meu permís per a modificar-la .

CRITERIS D'ÈXIT PER A PAPS INCLUSIÓ EDUCATIVA EN WORD

Com que conec les angoixes que estan produint l'adaptació de les mestres d'al dins de les aules ordinàries he fet aquest document i el comparteixco per minvar aquesta situació.El podeu usar,modificar ,ampliar ...però crec que pot ser una base per començar a programar els tutors i les mestres de suport especialitzat.
les logopedes sabien fer el nostre informe d'audició i llenguatge actualment tenim que fer una única programació amb la tutora dels critèris per treballar dins de l'aula ordinària i no fora.
He pujat el document en word per a que es puga modificar segons necessitats.
Quan fem un PAP s'ha d'adjuntar la programació i aquest és el document model que he fet.
https://www.scribd.com/document/433222950/Plantilla-Criteris-d-Exit-Inclusio-Aula-Ordinaria

sábado, 2 de noviembre de 2019

AL INCLUSIVA

Aquest curs les mestres d'audició i llenguatge hem tingut que adaptar-nos a la novallei d'inclusió .
No ha sigut fàcil ja que entrar dins de les aules ordinàries a treballar audició i llenguatge no es pot fer per llei .És important arribar a acords amb els tutors i com personal de reforç especialitzat ajudar als tutors a afavorir les fortalesses dels alumnes amb dictàmens i ajudar a botar les barreres.

La programació anual inclusiva és diferent a les que feem abans per aquest motiu penje sense dades personals els models que jo he fet en valencià per anar complint amb la llei.

Per programar per a cada alumne de la meua llista d'atenció:jueves, 15 de agosto de 2019

Fotocole.com : investigación recursos infantil lectoescritura

Hace varios cursos hice el único proyecto de investigación individual para realizar un material que consistía en investigar qué tipo de actividades i estructuras facilitaban l aprendizaje de la lectoescritura en infantil extrayendo de estas el contenido puramente de los proyectos de ciencias naturales o sociales.

Es decir,independientemente que los alumnos aprendan sobre delfines,abejas,oficios,pintores...o cualquier otro proyecto de infantil la forma de presentar las actividades facilitan o no el aprendizaje de la lectoescritura.

Descubrí que algunas maestras de infantil que parecía obtenían buenos resultados casi siempre usaban el mismo tipo de ficha .Con todo este material hice un dosier que presente en el Cefire de Elda .

Actualmente he intentado rescatarlo para preparar el próximo curso y parece que están de mantenimiento hasta dentro de unos días.Dejo el enlace para septiembre y recuperaré dicha investigación adaptándola al lenguaje oral en logopedia.
http://mestreacasa.gva.es/web/cefireelda   Ya no está colgado en internet .
he convertit l'arxiu original .Son quasi 50 imatges.Només penjaré algunes per tindre una mostra d'avaluació per inici de lectoescriptura.

viernes, 26 de julio de 2019

INICI DE CURS 2019-20 AL

Per a inici de curs imprimirem aquest quadern
https://www.orientacionandujar.es/2019/07/23/super-cuaderno-de-la-maestra-o-de-al-pt/

Per als alumnes de primer https://www.imageneseducativas.com/metodo-los-20-dias-lectoescritura/

Per a generar ACIS https://drive.google.com/drive/folders/0BzwLRiFrgn1IYld4Mk4tTTh3V2s

Per avaluar autisme  https://es.scribd.com/document/275643992/Escala-M-Chat-AUTISMO

Per expressió oralhttp://www.elblogdemanuvelasco.com/2015/12/la-ruleta-de-la-fantasia-actividad-de.html?m=1

Per millorar la competència comunicativa
https://www.educaixa.com/ca/-/programa-comunica

Avegades no saben nugar-se les sabates mirarem aquest recurs és molt divertit.
 https://www.facebook.com/100031310384260/posts/169461757440836/

INICI DE CURS 2019-20 AL

Per aquest curs 2019-20 ja tenim l'ordre que regula tots els aspectes concrets 

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2019- 2020. [2019/7218]
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/18/pdf/2019_7218.pdf

Al punt 6.2.6  es regula els aspectes d'audició i llenguatge :


6.2.6. Especialitats de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge
1. El personal docent especialitzat de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge en centres educatius amb unitats específiques
autoritzades, ha d’atendre preferentment l’alumnat escolaritzat en la
unitat específica, però quan les necessitats ho permeten, podrà atendre
també un altre alumnat escolaritzat al centre, de manera transitòria o
permanent.
2. Les funcions del personal de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i
Llenguatge són les que estableix l’article 42 de l’Ordre 20/2019.
3 Els i les especialistes de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, conjuntament amb l’especialista en orientació educativa, han
d’assessorar el professorat en l’atenció a l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu a l’aula ordinària des d’una perspectiva
inclusiva.
4. L’especialista d’Audició i Llenguatge ha d’assessorar els i les
mestres d’Educació Infantil i col·laborar amb aquests en el disseny i
implementació de programes d’estimulació del llenguatge oral dirigits
a tot l’alumnat d’aquesta etapa.
5. El nombre de sessions d’atenció a l’alumnat escolaritzat en l’aula
ordinària, calculades en franges de 30, 45 o 60 minuts, s’ha de determinar en funció de la intensitat establida en l’informe sociopsicopedagògic i concretada en el Pla d’actuació personalitzat, tot considerant els
criteris següents:
a) Intensitat baixa: fins a un màxim de 2 sessions/setmana (1 o 2
sessions)
b) Intensitat mitjana: fins a un màxim de 4 sessions/setmana (3 o
4 sessions)
c) Intensitat alta: fins a un màxim 6 sessions/setmana (5 o 6 sessions)
6. Els programes personalitzats per a l’adquisició i l’ús funcional de
la comunicació, el llenguatge i la parla, referits a l’article 21 de l’Ordre
20/2019, de 30 d’abril, s’han d’aplicar en els casos en què les competències comunicatives estiguen greument afectades i, per tant, requerisquenuna intervenció molt especialitzada.

7. Els programes destinats a l’alumnat amb dificultats específiques
d’aprenentatge de la lectura i escriptura no poden aplicar-se en l’etapa
d’Educació Infantil, i s’han d’aplicar excepcionalment en el primer curs
d’Educació Primària. Si l’alumnat d’aquests nivells presenta dificultats
manifestes en l’àmbit de la lectura i l’escriptura, s’ha de procurar la
resposta educativa amb l’aplicació de programes i mesures de nivells II
i III desenvolupades per l’equip docent amb l’assessorament i, si escau,
el suport puntual, del personal especialitzat d’Audició i Llenguatge o de
Pedagogia Terapèutica.
8. Per a l’alumnat d’Educació Infantil que presenta dificultats en el
llenguatge, la parla o qualsevol aspecte de la comunicació, s’han de prioritzar les mesures de resposta de nivell II i III dins l’aula ordinària i en
contextos habituals de comunicació, desenvolupades per l’equip docent
amb l’assessorament del personal especialitzat d’Audició i Llenguatge.martes, 19 de marzo de 2019

EL DOFí I LA LLUNA

Hem treballat les pràxies delsmaxil·lars,obrint i tancant la boca com el tauró.
Hem escoltat i recontat el conte de "El dofí i la lluna".
També hem aprés a cucar el ullet i activitas de coordinació .

PELLO: ELS BOMBERS

A la classe dels bombers hemfet activitats de respiració,buf i pràxiesal voltant del foc i hem treballat vocabulari dels bombers.Així com alguns consells de salut.

PROGRAMA PELLO:CABUTS I DRAC XINES

A infantil continuem portant endavant el Programad'estimulació del llenguatge oral .Al voltant del Carnestoltes hem treballat pràxies i estructuració de frases .També hem treballat el ritme i l'entnació de les frases amb el drac xinés.