sábado, 25 de septiembre de 2021

CONTES DE SPC PER AL PROGRAMA PELLO

 Tenim a l'escola aquesta col·lecció de contes amb SPC i durant el curs farem recursos per al Programa d'estimulació del llenguatge oral a infantil basats en aquest recurs.Aquest contes son per alumnat auttiste però es poden gastar per a tota l'aula i seguir així critèris inclusius.Alló que és bó per l'alumnat amb n.e.e. és tambébo  per a tota la classe i al inrevés.


https://editorialcepe.es/coleccion/pictogramas/


D'aquests recurs hem el3legit 15 contes i organitzarem les unitats de programació de l'aula de logopèdia al voltant de 15 contes .Ampliarem cada unitat en els continguts específic per a cadascú del alumnes i que son diferents però hi haurà uns continguts comuns al votant del conte que permetran que les activitats siguen funcionals per treballar continguts pragmàtics.

domingo, 19 de septiembre de 2021

PROGRAMACIONS AL

 Per començar rescatarem les programacions bàsiques del curs passat


PROGRAMACIÓ RSLL I TEL PER A PAPS

També he penjat la programació  amb els criteris d'èxit per alumnat de retard simple de llenguatge i tels extret de la Guia i orientacions de la Conselleria d'educació.Llegint la guia he confeccionat aquesta plantilla per adjuntar-la al PAPS d'alumnat amb aquest diagnòstic.

https://es.scribd.com/document/433244699/Programacio-Ind-Rsll-Tel-Pap
 Ja he començat aquest nou curs 2021-22 .He canviat d'escola però continuaré aquest blog ja que pense que es una bona forma d'apropar el que fem a l'escola als pares i altres companys.Compartir el que fem i aprendre a través d'investigació acció és positiu per als mestres i l'alumnat.

Sempre respetant els drets d'imatges penjaré els recursos que utiitzarem a la classe .Aquest curs només d'infantil.

Bon inici de curs!