jueves, 20 de agosto de 2015

FEM FORMACIÓ A L'ESTIU

 ME HE INSCRITO EN EL CURSO DEL MINISTERIO SOBRE ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE QUE ACABA EL 12 DE JULIO
  1. Código del curso
    INTEF155
  2. Inicio de las clases
    01 Jun 2015
  3. Fin de las clases
    12 Jul 2015

EL CALENDARIO DEL CURSO
https://www.google.com/calendar/embed?src=k8a8fksnbhvk2llpb09jgkn7g0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid

TENEMOS UNA LISTA DE MENTORES lista de #mentoresPLE,


Tambien en otro sobre las licencias CC
https://abierta.ugr.es/acceso_abierta/registro2.php?errorcode=3

ECOAUDITORIA A L'ESCOLA

Aquest setembre alguns mestres anem a fer un curs per millorar en aspectes medioambientls tant els mestres com tota a comunitat educativa.Si encara algú vol apuntar-se o rebre informació la direcció és.http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=ecoembes

Mi acceso es el siguientehttps://ecoembes.adeituv.es/course/index.php?categoryid=3

Los recursos que nos dan en el curso son en castellano:
RECURSOS EN LA RED
Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
http://www.agricultura.gva.es

Ecoembalajes España S.A.
http://www.ecoembes.com

Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV).
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=1384&idioma=C

Web educativa Amarillo, Verde y Azul (Ecoembes)
http://www.amarilloverdeyazul.com

Web del reciclaje para ciudadanos (Ecoembes): Reciclaenvases.
http://www.reciclaenvases.com

El recorrido de los residuos en la Comunitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/publicaciones/ElRecorridoDeLosResiduos/index.html

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sección Prevención y Gestión de Residuos: Envases
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos

Reútil. La revista de la empresa y el medio ambiente en la Comunitat Valenciana. Cámara de Comercio de Valencia
http://www.camarascv.org

Gestionar los residuos en el hogar. Manual de buenas prácticas: gestionar los residuos en el hogar. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
http://www.cma.gva.es/contenidoHtmlArea/contenido/58174/cas/MANUAL_BBPP.PDF

Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/

Reducir la huella ecológica del centro escolar. Fundación Vida Sostenible
http://www.vidasostenible.org/educadores/B-reducir-huella-del-centro.asp

CURS DE FORMACIÓ A L'ESCOLA 2015-16

Aquest curs comencem un nou curs de formació per posar en marxa l'us de les tauletes ipad a les aules  i  començar a incorporar les ferramentes tic per fer radio a l'escola.
La primera sessió serà per llegir i parlar entre tots sobre aquest article tan interessant i arribar a un acord fins a on estan els mestrs disposats a canviar la seua metodologia.Com diu aquest article l'iad no és només una ferramenta ,és una eina per treballar constructivament.http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/591987-lidilmli-dels-nens-i-les-tauletes.html?tmpl=component&print=1&page=
Els objectius i propostes didàctiques son https://sites.google.com/a/xtec.cat/segracia/zona-tac/ditscuriosos

La segona sessió està dedicada a omplir una enquesta sobre quins son en aquest moment els usos de les tic a les aules de l'escola i fins a on volen arribar i quin és el grau de coneiximents dels mestres.
També farem unes sessions de formació sobre les ferramentes per fer ràdio.

Escola Valenciana ens ha ajudt a formar-nos amb l'us de la tecnologia necessaria per a fer ràdio .Moltes gràcies ala ponent.   


En realitat no anem a fer una ràdio que s'emet per un canal i podem escoltar a casa.Anem a fer un guió radiofònic,manipular els sons amb el programa Audacity i penjar a IVOOX podcast de veu que podrem escoltar des d'un ordinador en qualsevol moment.


http://www.ivoox.com/ Ivoox és un espai en el qual podem publicar, escoltar, compartir, i descarregar àudios. També és una comunitat d'oients en la que es poden recomanar o descobrir nous programes, àudios o podcast. A Ivoox es poden escoltar i descarregar programes de ràdio, podcast, revistes, conferències i fins i tot concerts. Es tracta d'un projecte espanyol de Juan Ignacio Solera que començà a funcionar en novembre de 2008. Els àudios d'Ivoox es poden escoltar al seu lloc web o descarregar en format mp3. Ivoox posa a la nostra disposició 2450 canals i 197 ràdios (entesos com canals de suscripció a un programa, és a dir, cada emissora de ràdio pot diposar de diversos canals, un per programa)  http://www.ivoox.com/

Per aprendre a usar Audacity podem veure varies voltes aquest tutorial :http://www.lifestylealcuadrado.com/tutorial-de-audacity-en-espanol-el-programa-edicion-audio/

https://www.youtube.com/watch?v=7tK45echI2A


i descarregar aquest pdf: http://5lineas.com/files/curso/cfie-valladolid/curso-web20-manual-audacity.pdfBanc de dades sonores:
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


 Ràdios des de internet


El Extraradio: Premi Ondas a la innovació radiofònica. Entrevista a Nonada.es: http://goo.gl/0H3EVk 

El Extraradio Web: http://www.elextrarradio.com/ El Extraradio Soundcloud:

https://soundcloud.com/el-extrarradio  https://soundcloud.com/tags/radio
 El Extrardio Ivoox: http://www.ivoox.com/podcast-extrarradio_sq_f162215_1.html


A la tercera sessió de la anàlisi de les enquestes es dedueixera dos ritmes de treball diferent.Hi ha mestres que controlen molt els aparells tecnològics i altres que no.Per aquest motiu s'organitzara un treball cooperatiu on en cada grup de natius digitls hi haura un mestre que judarà sense que e grup ho sapia seguint la metodologia d'un virus que infectarà a caada grup de treball.
http://peremarques2.blogspot.com.es/2012/08/tauletes-digitals-o-netbooks-models.htmlA la quart sessió veurem diferents apps tant d'android que ja coneixiem del curs passats com les noves dels ipads d'aquest curs 2015-16 de les pàgines:
A la cinquena sessió investigarem que hi ha darrere del 'us de les tauletes i quins son els resultats d les investigacions que ja son tancades com les de Pere Marques.Farem una comparativa en els resultats acadèmics dels nostre pròpi centre.

A la sissena sessió investigarem quines son les orientacions legals vigents entorn a l'ús de les tauletes i dispositius mòbils de la Conselleria d'Educació a Castelló.
També a aquesta  sessió parlarem de com solucionar es 9 dificultats trobades per implementar l'us de les tauletes ipad  al nostre cente.

A la setena sessió organitzarem com poder traure profit de tota la formació i com organtzar un programeta de radio escolar.
Al twitter del col·legi hi ha un enllaç a un document sobre com fer un programa educatiu de ràdio molt interesant.A la huitena  sessió convidarem als responsables d'ipad perquè ens mostren algunes apps fonamentals per adquirir les competències bàsiques .
A la novena sessió coneixerem algunes aplicacions d'ipad sempre reacionades amb la taxonomia i les competències .No ens serveix de rs una gran app però que no serveixca per aconseguir les competències educatives que hem d'aprendrea l'escola(minims curricuars ).

A la 10 aprendrem conceptes de fliped classroom e intentarem contactar amb   ROSA LIARTE a traves del seu correu  Email: rosaliarte@gmail.com per fer alguna activitat de videoconferència  ,A més a més veurem les preguntes de las Jornadas Virtuales de Colaboración y Formación, conocidas como las Jornadas Virtual UsaTic -Ubicuo y Social: Aprendizaje con TIC-, organizadas por la Universidad de Zaragoza y la Red EuLES (Entornos uLearning en Educación Superior). organizadas el días 22, 23, 24 y 25 de junio .


A la 11 contactarem amb el grup novadors de Castelló i el Seminari de Tic de Castelló per donar forma a aquest projecte de Centre .


També contacterem amb el grup d'investigació de la UJI de Castelló per conèixem l'estat de les noves apps 

A la 12 intentarem fer un projecte integrant l'us de les tauletes en tota la línea educativa de l'escola des de p3 fins a sisé per donar coherència i no ser només xicotetes ctuacions individuals ivoluntaries de alguns tutors sinó que forme part del disseny curricular d'aquesta escola.


A la 13 i 14 posarem en pràctica alguna de les aplicacions que hem considerat bàsiques a tots els nivells educatius per fer una activitat de tot e centre dins del projecte EDUCART i també farem un xicotet programa de radio .

Recopilarem appsper ipad  per a tots els nivells:

A a sesió 15 farem una avaluació de la nostra pràctica educativa,del funcionament del curs de formació i de les inquietuts per a formar-nos el pròxim curs 2016-17.
UNITAT 1.PREPAREM L'INICI DE CURS D'AL

Ja només ens queden deu dies per començar ,així he decidit penjar aquesta entrada per ajudar a altres logopedes que vullguen aprofitar aquest recull.
Per a començar el curs decarregarem aquests horaris de la pàgina de Orientación Andujr
http://www.orientacionandujar.es/2015/07/27/super-divertidos-horarios-con-los-minions-multiples-distribuciones/horarios-minios-portada-collage/
i aquesta agenda per fer-la servir de registre de seguiment de  aquest enllaç també de orientación andujar(està en castellà però ens anirà bé)http://www.orientacionandujar.es/2015/08/04/super-agenda-editable-para-el-inicio-del-curso-2015-2016/agenda-escolar-2015-1016-editable-2/

Imprimirem els taulers de la erra del blog Aula virtual de audición y lenguajehttp://aulavirtualdeayl.blogspot.com.es/2015/04/tableros-foneticos-de-la-r-fuerte.html
i també el material de http://aulavirtualdeayl.blogspot.com.es/2012/10/r-suave-oca-fonetica-y-memory.html

i els tauers per treballar fonemes de http://aulavirtualdeayl.blogspot.com.es/2013/10/juegos-de-fonemas.html
També imprimirem uns fulls amb diferents dibuixets per fer un al mes per tenir un llibret de seguiment (com un PLE).http://aulavirtualdeayl.blogspot.com.es/search/label/bordes%20escolares
Farem la presentació de la nostra titella La senyoreta llengua i mirarem aquest material del enllaç
https://plus.google.com/photos/108570212126181825941/albums/5519056535074323793/5519056709694768354?pid=5519056709694768354&oid=108570212126181825941
Baixarem alguns programetes d'ipad per anar investigant :
http://ipadchiquitajos.blogspot.com.es/

i específicos de logopèdia:
https://itunes.apple.com/mx/app/conversation-therapy-lite/id636843583?mt=8

Per avaluar als alumnes tornarem enrere a l'entrada d'aquest blog de setembre del curs passat on tenim penjades totes les proves necessarie per fer l'informe inicial pel curs 2015-16
http://auladenuriapt.blogspot.com.es/2014/09/per-fi-comencem-logopedia.html

A més amés volem fer una presentació creativa amb els alumnes de logopèdia amb aquestes ferramentes noves :

BLABBERIZE (PRAGMÁTICA)

BLABBERIZE. Herramienta gratis, de uso sencillo que nos permite trabajar la expresión oral con nuestro alumnado: contar historias, recitar poesías, trabalenguas, simular un personaje...eligiendo la imagen (personaje) y grabando la voz. Se puede descargar el vídeo elaborado y guardarlo en nuestro PC o bien insertarlo en nuestro blog mediante  código embed.
Os dejo dos ejemplos que he elaborado con mis alumn@s.

Acceder al recurso

Aquest curs treballarem amb els recursos de La caixa de relaxació 


Per començar les pràxies motivarem als alumnes amb la pàgina de monoface

i farem algunes:


 Ens farem un ninotet amb pataques decorades com aquesta que vaig trobar a internet (no recorde en quin blog però estava a Pintarest.)

Podem fer el nostre avatar

MIREU EL MEU AVATAR FET AMB http://www.bitstrips.com/create/comic/

Ens farem el nostrepròpi material de tipus de buf ajudats per aquests models

i per treballar la consciència 
fonològica del blog de DOLORES NAVAS PÉREZ però en castellà.

Juegos con los fonemas y los sinfones. Educarex ha realizado este juego para trabajar la comprensión de fonemas-letras-sinfones. 
En las tareas de articulación explican con qué órganos se emiten los distintos fonemas.
En las actividades de rehabilitación se realizan actividades de  metafonología, discriminación auditiva y visual.
Por último, en el apartado sílabas inversas se realizan actividades de discriminación.
Descárgalo aquí.

AL MATEIX BLOG HI HA MATERIALS SUPERBONS I ORGANITZATS PER TREBALLAR MORFOSINTAXI (també és en castella).
M'agradaria conèixer algun blog en valenià tan bo .Si algú el coneix podeu enviar-me un correu.


(pàgina genial i molt organitzada però en castellà).


PER A LES COMPANYERES DE PT HE TROBAT AQUESTA PÀGINA AMB MOLT DE MATERIAL PER A ELS NOOSTRES ALUMNES DISLÈXICS
https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-b-33/recursos-nee/recursos-nee-trastorns-lectoescriptura

i com sempre ens farem milers de fotos i el nostre mural .

Del blog DOLORES NAVAS PÉREZ usarem els contes per avaluar l'articulació.
http://doloresnavasperez.blogspot.com.es/search/label/Praxias i del mateix blog :

En Infantil Mercedarias he visto este juego para trabajar la clasificación de palabras en función del número de sílabas. Clica en la imagen para ir al juego.
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tilde_2_PF/Tilde2_cas_u1_p9_a4%281_3%29/
http://www.bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tilde_2_PF/Tilde2_cas_u1_p9_a4%281_3%29/

DURANT AQUEST CURS VULL FER UN LLIBRE DIGITAL DE LOGOPÈDIA AMB EL RECURS DE LA WEB2.0.
http://www.myebook.com/


Imprimirem les progrmacions que necessitem per aquest curs:
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3786980385554380462#editor/target=post;postID=2298487174360061615;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=19;src=link

de LOGOPEDIA ESCOLAR ASTURIAS
 /e/
 /k/
 /m/
/n/ 
 IMPRIMIREM LES PROGRAMACIONS DE R S LLENGUATGE DE EDUCASTUR