domingo, 3 de noviembre de 2019

NIVELLS DEL NAC DE LLENGUATGE

Per poder saber els objectius educatius per nivells podem usar aquesta graella del NAC
https://es.scribd.com/document/433247794/Plantilles-Objectius-NAC-IIPROGRAMACIÓ RSLL I TEL PER A PAPS

També he penjat la programació  amb els criteris d'èxit per alumnat de retard simple de llenguatge i tels extret de la Guia i orientacions de la Conselleria d'educació.Llegint la guia he confeccionat aquesta plantilla per adjuntar-la al PAPS d'alumnat amb aquest diagnòstic.

https://es.scribd.com/document/433244699/Programacio-Ind-Rsll-Tel-Pap


PROGRAMACIÓ PAP TEA/AUTISME

Programació per alumnat TEA extreta de la Guia de Conselleria

https://es.scribd.com/document/433244169/ProgramacioTEA-AUTISME-2019-20


GRAELLA SEGUIMENT ALUMNAR D'AL

He penjat una graella per a fer el seguiment dels alumnes d'al https://es.scribd.com/document/433237130/Seguiment-Inclusiu-Programacio-al


PROGRAMACIÓ ANUAL AL CURS 2019-20 adaptada a llei inclusió educativa

M'ha costat prou fer una programació adaptada a la nova llei d'inclusió per aquest motiu he pensat penjar-la a internet per a que qualsevol al puga modificar-la i posar les seues dades concretes del centre i dels alumnes .
https://es.scribd.com/document/433233477/PROGRAMACIO-D-AL-CURS-2019-20-Base-per-personalitzar-exemple-buit-de-dades-personals

Teniu el meu permís per a modificar-la .

CRITERIS D'ÈXIT PER A PAPS INCLUSIÓ EDUCATIVA EN WORD

Com que conec les angoixes que estan produint l'adaptació de les mestres d'al dins de les aules ordinàries he fet aquest document i el comparteixco per minvar aquesta situació.El podeu usar,modificar ,ampliar ...però crec que pot ser una base per començar a programar els tutors i les mestres de suport especialitzat.
les logopedes sabien fer el nostre informe d'audició i llenguatge actualment tenim que fer una única programació amb la tutora dels critèris per treballar dins de l'aula ordinària i no fora.
He pujat el document en word per a que es puga modificar segons necessitats.
Quan fem un PAP s'ha d'adjuntar la programació i aquest és el document model que he fet.
https://www.scribd.com/document/433222950/Plantilla-Criteris-d-Exit-Inclusio-Aula-Ordinaria

sábado, 2 de noviembre de 2019

AL INCLUSIVA

Aquest curs les mestres d'audició i llenguatge hem tingut que adaptar-nos a la novallei d'inclusió .
No ha sigut fàcil ja que entrar dins de les aules ordinàries a treballar audició i llenguatge no es pot fer per llei .És important arribar a acords amb els tutors i com personal de reforç especialitzat ajudar als tutors a afavorir les fortalesses dels alumnes amb dictàmens i ajudar a botar les barreres.

La programació anual inclusiva és diferent a les que feem abans per aquest motiu penje sense dades personals els models que jo he fet en valencià per anar complint amb la llei.

Per programar per a cada alumne de la meua llista d'atenció: