domingo, 29 de octubre de 2017

AVALUACIÓ INICIAL I PROGRAMACIÓ

Per començar el curs hem recordat els àmbits de logopèdia i que necessitem treballar cada alumne d'al segons els resultats de l'avaluació inicial.Hefet un informe inicial per a cadascú i els he posat als expedients .A partir d'aquestes dades he fet la programació ,els horaris i reorganitzat l'aula .

A inici de curs erem 44 alumnes.Actualment 31 distribüits en sessions de 30 minuts pel matí i de 45 per a les sessions de la vesprada.

SEGUINT INSTRUCCIONS :

NO atenem a dislàlies de 4 anys
NO atenem disfemies d'infantil.
NO atenem r.s.ll si és degut a les condicions socio-ambientals ja que es consideraque cal establir mesures de  compensatòria i no logopèdia.
NO atenem retard de llenguatge més de quatre cursos.
NO atenem deglució atípica.

SÍ atenem alumnes amb dictamen d'escolaritat a infantil i primària
Sí atenem dislàlies de 5 anys,primer i segòn de primària(algunes no ja que ens passem de la ratio mestre/alumnes).
Sí atenem r.s.ll.de 4,5anys d'infantil,1r i 2n de primaria
Sí atenem als alumnes hipoacúsics o disartrics sempre que hi haga un informe del metge que confirme la dificultat física de l'alumnat.

La programació la he feta amb book creator per ipad i la he pujat al meu drive exportant-la en pdf.La podreu veure en el meu slideshare pròximament.ELS OFICIS DEL NOSTRES PARES

A infantil estàn fent aquest projecte i com que un del pares és el pare de una alumna meua delogopèdia hem aprofitat per veure l'ambulància i després a l'aula ens ha explicat quin és la seua feina .