domingo, 30 de septiembre de 2018

INICIEM EL CURS D'AL

Demà comencem amb els horaris de logopèdia per a tot el curs.
Hem posat sis sessions d'estimulació de a parla a infantil,després lessessions d'atenció a alumnes d'infantil amb necessitats específiques i contemplades en les instruccions d'inic de curs,després els de primària .
Per a cada alumne he fet una valoració inicial amb subproves de ITPA,PLON i ELI.Amb els resultats he fet un informe inicial que forma part del seu expedient i que prioritzaels àmbits a treballar segons les necessitats valorades.Tinc alumnes que necessiten treballar tot la motricitat per fer bé els fonemes,altres tenen dificultat per conceprualitzar-los però no per articular-los,altres tenen dificultats en la semàntica i morfologia del llenguatge,altres tenen més dificultats pragmàtiques.Per a cadascú he fet una programació individualitzada per aquest primer trimestre .Els objectius son els mateixos que treballavem abans amb el NAC de logopèdia de Cristobal Saborit però adaptats a les noves lleis e instruccions d'inici de curs.
El llistat de tots els objectius els podem extraure d'aquest document on Orientación Andujar ha seqüenciats però en castellà.
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2018/09/SECUENCIACIO%CC%81N-DE-OBJETIVOS-GENERAL-FIN.pdf

Per avaluar lles dislàlies hem utilitzat aquest registre .Com que tenim PDI els alumnes poden veure les imatges millor que en full dels test que jo passava abans.

https://get.google.com/albumarchive/103864222655961010102/album/AF1QipMNK86Lnnj0M7vxdDys-pp-DW-dD0o5RLgaEu-N

També he plastificat aquest abecedari visual per fer activitats però no he trobat el mateix en valencià.Així que el faré durant aquest mes d'octubre .

https://get.google.com/albumarchive/103864222655961010102/album/AF1QipMMjAEwpgQZnFsi_uqIMKOuAme9Srm-TgIx3mvT

Del Servei educatiu del Bages imprimirem molts recursos per treballar la consciència fonològica.


sábado, 22 de septiembre de 2018

PLA D’ESTIMULACIÓ LL ENGUATGE ORAL INFANTIL:RECURSOS PRÒPIS

El 15 d’agost VAIG feria una entrada sobre el programa d’estimulació Pensante que la Conselleria pensava enviar més recursos personals per portar-ho endavant .La sorpresa ha sigut a l’inici d’aquest curs .Ens han aplicat una nova ferramenta per calcular l’atenció d’al que es diu OSAL.
No s’atendran fora de les aules ordinaries d'infantil ni les dislàlies ni  els retards simples de llenguatge.
Per altra banda entrarem dins de les aules d’infantil per atendre les dificultats de llenguatge oral seguint els principis d’inclusió educativa.

He fet aquesta nina per motivar als alumnes i farem activitats de Logopèdia amb tots.

Atendre a cada classe una sessió setmanal amb recursos d’elaboració pròpia com un paraigües o davantal per contar contes i treballar la comprensió i l’expressió,les pràxies,la respiració correcta,la relaxació i la consciència fonològica .
Esperem que aquesta atenció beneficie tant als alumnes amb RSLL i dislàlies com a tots els alumnes de l’aula ordinària.
Sessió 1ªPresentació de la nina i del dau amb activitats varies de logopèdia.
Algnes activitats que he preparat per aquest progama son:

Sessió II Pràxies de Halloween ,presentació de la titella de la nostra boca i buf de boletes.


SESSIó 3 Aquest dau gran per treballar pràxies,onomatopeies,fonemes i vocalització amb vocals.Porten un pega per poder canviar vocals,consonants o grups consonàntics segon el nivell P3,4 i 5 anys.
He preparat aquest palets per caçar paraules amb un grup consonàntic determinat.
SESSIó 4   He preparat aquesta moneta per treballar la imitació de gestos i fonemes.
SESSIÓ 5
El monstre menja paraules segons una condició donada:del mateix camp semàntic,amb la mateixa condició gramatical amb el mateix nombre /gènere.
SESSIó 6
El senyor  NAS per treballar la higiene nasal,els mocadors,les coses que podem fer per tindre cura de la nostra veu i els hàbits correctes per tindre cura de la oïda i del nas.

SESSIÓ 7 Per treballar el buf hem pensat que el referent siga les plomes d'un padalet que ens hem trobat al pati (és de plàstic).


SESSIÓ 8 Aquesta setmana concideix amb la celebració a l'escola de la castanyera .Així desfressarem a la nostra nina logopeda i els posarem les pràxies de les fulles de la tardor i la cançó de la Castanyera.A la nostra escola aquesta festa es molt entranyable ja que venen els iaios de la Residencia de la tercera edat a repartir les castanyes .

https://www.youtube.com/watch?v=sshpaehePcs

ballarem la rumbahttps://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4198913497&feature=iv&src_vid=J8c7sWsIOfU&v=-pgXeCFH6Rw

Cançó que es pot trobar en el disc Ritmes i Rialles de la companyia d'espectacles El Pot Petit. Amb la col·laboració especial de Joan Garriga de La Troba Kung Fu a l'acordió!
https://www.youtube.com/watch?v=f-h1kCvmEAISESSIÓ 9 Treballarem les pràxies amb espill i l'hàbit de fer-les a casa .
Treballarem el llenguatge i els desitjos amb aquesta llàntia meravellosa

Ja hem fet la titella de la boca,el nas i per aquesta sessió farem la oïda i treballarem activitats d'audició.
Reconèixer sons,localitzar la font del so ,repetir ritmes i silèncis etc

La titella encarla estic creant .

SESSIÓ 10  Hem preparat aquest panell amb activitats de logopèdia al voltant dl conte de la Caputxeta Roja per treballar-ho dins de l'aula ordinària.

SESSIÓ 11 A la tardor celebrem LA TARDOR .Aprofitarem aquest tópic per treballar el buf de fulles fora del bosc.He vesit a la nina-logopeda de castanyera.
Vídeo act 8 (no se desplaçar-ho fins al text de l'entrada 8)


Després d'aquestes sessions inicials del programa amb el treball de tot el grupo classe passarem a valorar la necessitat i trebllarem ja en xicotets grups segons les necessitats trobades durant la primera part del programa PELLO.