domingo, 27 de septiembre de 2015

RECORDEM LA REGULACIÓ DE L'ATENCIÓ ACNES

ORDRE de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària.

2. Seran d’atenció preferent en Audició i Llenguatge aquells alumnes que presenten trastorns del llenguatge que afecten greument el seu desenrotllament cognoscitiu i les seues possibilitats d’accés al currículum, així com els alumnes amb gran afecció en l’expressió verbal que dificulte seriosament la seua parla.
3. La intervenció en Audició i Llenguatge es determinarà en funció de la patologia (tal com apareix a continuació) i de l’edat de l’alumne o alumna (tindran atenció prioritària els xiquets o xiquetes de menor edat), segons l’Ordre següent de preferència:
1r) Alumnes amb afàsia i disfàsia i alumnes amb deficiencia auditiva severa i profunda.
2n) Alumnes amb deficiència auditiva mitjana.
3r) Alumnes amb retard simple del llenguatge.
4t) Alumnes amb disàrtries.
5é) Alumnes amb disglòssia.
6é) Alumnes amb disfèmia que dificulte greument la seua comunicació. Alumnes amb disfonia.
7é) Alumnes amb altres dificultats: dislàlies, retard del llenguatge associat a deficiència intel·lectual, desorganització del llenguatge com a conseqüència de trastorns de la personalitat, etc.


Per comprendre què és un R.S,LL i un TEL podem llegir aquests articles que son clars i fàcils .

http://www.logosalut.com/logop%C3%A8dia-infantil/trastorns-del-llenguatge/dificultats-evolutives-del-llenguatge-oral-rell-i-tell/

Per tractar la veu hi ha molts bons ejercicis a http://www.logosalut.com/logofoniatria/t%C3%A8cnica-vocal/treball-prevocal-i/

jueves, 24 de septiembre de 2015

ELS NOSTRES EXALUMNES ENS ESTIMEN

M'encanta veure com els alumnes ja han passar a l'institut venen a veurens a l'escola.Moltes gràcies i vos esperem a Nadal per veure com vos ha anat la primera avaluació.Sort i esforç per a tots!

GRÀCIES ALS PARES

Alguns pares dels alumnes de l'escola estan molt implicats amb el nostre hort.Com podeu veure a inici de curs han vingut per ajudar-nos per a que tot estiga preparat per ferles activitats que la Comissió de l'hort fa.Gràcies a tots !


miércoles, 23 de septiembre de 2015

MINION BANANA PER A PARLAR

Per parlar usem moltes vegades titelles .he trobat aquesta a la pàgina:http://blog.partydelights.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/minion-banana-printable.pdf anem a fer-la perquè és fàcil i dona peu a xarrar i veure com s'expressen espontàneament els alumnes de logopèdia

GESTIONEM LES EMOCIONS PARLANT

És important saber gestionar les emocions perquè moltes vegades entrebanquen l'aprenentatge anem a treballar amb alguns alumnes aquest material de La Caixa.
http://www.educaixa.com/ca/-/gestion-de-las-emociones-3

ELS DINOSAURES

A cinquè van a estudiar els dinosaures .És un tema molt interessant i es pot adaptar a alumnes de diferents nivells per aquest motiu investiguem recursos per tindrelos a l'abast.
Per a infantil i primer cicle:http://www.symbaloo.com/embed/dinosauriosinfantil
Per a infantil però amb PDI :http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=1526
Per tenir informació científica però fàcil pòdem veure alguns powers de slideshare
http://es.slideshare.net/aprim9931/dinoblogtot
Podem descarregar en pdf el projecte d'internet de quaderns digitals.net 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAkQ5TVqFQoTCO6ixISDjsgCFYK9FAodiXsPDg&url=http%3A%2F%2Fwww.quadernsdigitals.net%2Findex.php%3FaccionMenu%3Dsecciones.DescargaArticuloSeccionIU.descarga%26articuloSeccion_id%3D4268%26fichero_id%3D1566&bvm=bv.103388427,d.d24&psig=AFQjCNHrND1iBEunGz5IxJJ0XoxUW3Smog&ust=1443127352721876

PER RESPONDRE A LAPREGUNTA SI DINOSAURES I HOMENSVIVIEN JUNTS mirem:

http://es.slideshare.net/earcas64/power-point-projecte-final

Prop d'Almassora un grup de paleontolegs a Morella/Cintorres  van fer un descobriment molt important:
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/27/valencia/1219840559.html

podem mirar de fer una excurssió guiada a Cintorres per veure el"yacimiento ANA"

a juliol de 2014 es publicà http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/07/30/dinosaurios-renacen-cinctorres/828605.html

a l'estiu de 2015 http://www.levante-emv.com/comarcas/2015/06/12/hallan-76-nuevos-fosiles-dinosaurio/1277323.html
Hi ha una teoria que diu que els dinosaures es van estingir per un cometa  i avui a la sexta diu que hui ja hi ha un estudi que diu que eixe  impacte va derivar en més activitat volcànica que va dificultar molt la vida dels dinosaures.
http://www.dinosauriopedia.com/erupciones-volcanicas/

Aquest hiver podrem veure un una nova pel·lícula de Pixar sobre un bon dinosaure.https://www.youtube.com/watch?v=O-RgquKVTPEjueves, 3 de septiembre de 2015

DISFAGIA INFANTIL

Aquest trimestre vull investigar aquesta app de logopèdia.No tenim ningún alumne amb disfagia però és un tema que m'intreresa personalment.
http://doloresnavasperez.blogspot.com.es/2014/03/disfagia.html

http://disfapp.es/maniobras


DISFAPP es una aplicación dirigida a enfermos que padecen disfagia orofaríngea, familiares o cuidadores, y profesionales de la salud. Está elaborada por médicos delServicio de Rehabilitación del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza. Ir a la app aquí.

AJUDES PER AL REFORÇ EDUCATIU DE PSICÒLEG,LOGOPÈDIA,LLIBRES I MENJADOR D' ACNEES 2015-16.

Volia recordar-vos que ja podeu demanar les ajudes per anar a logopèdia i al psicòleg fora del centre escolar.Les ajudes les demanen els pares a través d'internet.Teniu que anar a la pàgina:


Ompliu les dades i vos registreu,passeu a omplir la sol·licitu,son quatre pàgines.

Cada vegada que ompliu una cliqueu damunt d'un disquet que hi ha a la part esquerra dalt de la fulla,Així anirà guardant-se les dades ,Al final li doneu a enviar.

Si l'ordinador detecte qualsevol errada no vos deixarà i vos posarà la pàgina on hi ha la errada .Per fi quan ja està tot bé el Ministeri vos enviarà al vostre correu que haveu posat l registravos un numeret .

Torneu a la sol·licitut i posant aquest vos obrirà un tiquet per al ciutadà en pdf que podeu imprimir.Les dades vostres ja ixiran impreses cal signar tota la família,anar al psicòleg o logopeda i que ompliguen els seus espais .

Recordeu que tenen que tindre "número de colegiado".Després amb tot aixó torneu a l'escola per recollir l'apartat que deu d'omplir l?SPE que és qui certifica que el vostre fill pot ser sol·licitant d'aquestes beques(no poden demanar-les qualsevol).Amb tot ple l'escola ha de registrar la sol·licitut completa i enviar-la  a la Conselleria que la remiteix al Ministeri.

Es un poc embolicat però val la pena portar als vostres fills a un recurs extern a més a més del públic.
Evidentment no es pot demanar una ajuda pública amb un informe privat és el Servei Psicopedagògic escolar d Zona qui garanteix que el xiquet necessita aquesta beca.